085 - 0479030
Samen leveren wij comfort

BIM (Bouw Informatie Model)

Peters Installatietechniek werkt met BIM, dit geeft een extra toevoeging aan onze vakkennis.

  • BIM creëert de omgeving voor het juiste DOEL
  • Werken binnen één IFC Model
  • Constructief / Bouwkundig / Installatietechnisch

Het verloop van een project is in grote mate afhankelijk van de samenwerking tussen verschillende partijen. Om integraal samen te kunnen werken, afstemmen en overleggen, biedt het werken in een 3D omgeving een optimale uitkomst.

 Peters Installatietechniek maakt gebruik van ADOMI. Werken binnen één model (bouwkundig/constructief/installatietechnisch) heeft hierbij onze voorkeur. Indien andere partijen met een ander pakket werken, kan door middel van een uitwisselbestand (IFC) samengewerkt worden, de interactieve koppeling vervalt hierdoor.

Alle disciplines moeten op hetzelfde niveau mee tijdens het ontwerp- en bouwproces. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om mee te kijken in de ontwerpfase, kan het model bekijken, ziet het resultaat waarop eventueel kan worden bijgestuurd. Op zijn vragen of wensen kan direct worden ingespeeld.

3d modelleren is arbeidsintensiever, maar heeft vele voordelen zoals:

  • minder traditionele vergaderuren,
  • afstemmingen en/of wijzigingen zijn beter te traceren (zogenaamde clash-controles)
  • faal- en afstemmingskosten worden gereduceerd
  • de voorbereidingstijd kan worden ingekort en er vindt kwaliteitsverbetering plaats.
  • planning en afstemming tijdens uitvoering (LEAN)
  • optimaal gebruik van elkaars modelleringen bij onderlinge uitwisseling binnen IFC. (constructeur gebruikt de wanden en kolommen van de architect -> installateur gebruikt de liggers en vloeren van de constructeur)
  • meer inzage voor de opdrachtgever, de opdrachtgever ziet het gebouw visueel groeien.

Uiteindelijk hebben alle partijen voordeel bij het gebruik van een 3D modellering. Bij een juiste modellering kan iedereen informatie toevoegen, die kan worden gebruikt bij de prijsvorming, aanbesteding, bouwvoorbereiding, uitvoering en gehele levensduur van het gebouw. Om dit te bereiken maakt één van onze BIM-coördinatoren van Peters afspraken, coördineert de informatiestromen en voert periodiek clash-controles uit.

 Neem contact op voor meer informatie

Terug naar overzicht